Wester-Amstel

Categorieën
News

Amstelland Ontmoet: Binnen-activiteiten dít winterseizoen?

In onze vooruitblik voor 2021 kondigden wij aan te starten met nieuwe publieksactiviteiten in de achterzaal van Wester-Amstel. Na drie jaar afwezigheid, wilden we dit winterseizoen opnieuw lezingen, concerten en andere binnen-activiteiten organiseren, passend bij onze buitenplaats.

Het goede nieuws: onder leiding van Stichting Beschermers Amstelland hebben we een vijftal bijeenkomsten geprogrammeerd met als verbindend thema ‘Amstelland Ontmoet’. Deze bijeenkomsten worden met een frequentie van 1x per 2 weken op de zondagmiddag gehouden in de hernieuwde achterzaal.

 

Het mindere nieuws: hoofd-organisator Beschermers Amstelland heeft de bijeenkomsten moeten uitstellen in verband met de oplopende Corona-cijfers. Vooralsnog is de eerste bijeenkomst verdaagd naar 23 januari. Of dit daadwerkelijk door zal gaan kunt u volgen op de website van Beschermers Amstelland en op onze eigen website wester-amstel.nl onder ‘evenementen’.

Foto (S.L.Movig): ‘Krijgen we onze vernieuwde achterzaal deze winter gevuld?’

Alle bijeenkomsten worden gehouden op een zondagmiddag, met als aanvangstijd 14:00 en verwachte eindtijd rond 16:00. Na afloop is er gelegenheid voor napraten en een borrel. De toegang voor deze evenementen is gratis; een reservering is verplicht. Wij presenteren u alvast met genoegen de volgende vijf bijeenkomsten:

Amstellandontmoeting 1 – Relatie mens en natuur

Burgers, boeren en buitenlui gaan onder leiding van Matthijs Schouten in gesprek over de wijze waarop de mens met de natuur omgaat in verleden, heden en toekomst. De mens als beheerder van de natuur, als beheerser van de natuur, als onderdeel van de natuur. Hoe kijken we vanuit Amstelland naar deze relatie?

 

Spreker: Matthijs G.C. Schouten. Matthijs is een Nederlandse ecoloog en filosoof die in dienst is van Staatsbosbeheer. Hij heeft tevens een aanstelling als buitengewoon hoogleraar ecologie en filosofie van het natuurherstel bij de leerstoelgroep Natuurbeheer en Plantenecologie van Universiteit Wageningen

Amstellandontmoeting 2 – De stuwende kracht van water

Samen met mede-organisator Amstellandmuseum gaan we in gesprek over de sociale, economische en natuurlijke betekenis van water. Hoe is het water door de eeuwen heen bepalend geweest voor de ontwikkeling en de waarde van Amstelland? In deze bijeenkomst wordt de historie van Amstelland vanuit het water belicht. Ook nu nog heeft water een bepalende rol in het Amstelland. De rol van de Amstel, de polders de veiligheid en de kwaliteit van het water komen allemaal aan bod.

 

Sprekers: Maarten Ouboter (AGV/Waternet). Maarten is systeemmanager Watersysteem bij Waternet en expert op het gebied van waterkwaliteit. Hij verschijnt regelmatig in de media met zijn bijdrages over de waterkwaliteit in Amsterdam, Amstelland, Gooi en Vecht.

Amstellandontmoeting 3 – De verborgen functie van de begraafplaatsen in Amstelland

Deze ontmoeting wordt georganiseert in samenwerking met Beth Haim, de Portugees-Israëlitische (Sefardische) begraafplaats in Ouderkerk aan de Amstel.

Amstellandontmoeting 4 – De relatie tussen stad en land

Een gesprek tussen boeren, stedelingen en bestuurders over de toekomst van de landbouw, het landschap en de natuur in het Amstelland. Waar kunnen we elkaar versterken?

 

Een gesprek, ingeleid en geaccommodeerd door Renske Peters, voorzitter van Beschermers Amstelland, tussen betrokkenen.

Amstellandontmoeting 5: Boeren op de buitenplaats. Een onderzoek naar de relatie tussen landbouw en buitenleven in het Amstelland (1640-1840)

In de zeventiende en achttiende eeuw waren pachtboerderijen een vast onderdeel van de vele buitenplaatsen in het Amstelland. Waarom was dat en welke rol speelden die boerderijen en de pachtboeren die er woonden in het buitenleven van de Amsterdamse elite? In Boeren op de buitenplaats wordt deze onbekende agrarische geschiedenis van de Hollandse buitenplaats voor het eerst tot in detail gereconstrueerd en verklaard. Gerrit van Oosterom bestudeerde ruim honderdvijftig buitenplaatsen, hun eigenaren, pachtboeren en landbezit. Naast economie besteedt hij veel aandacht aan de manier waarop die boerderijen ruimtelijk werden ingepast op de buitenplaats. Net zoals aan de sociale verhoudingen met hun pachtheren, de rol van vee binnen de buitenplaats-cultuur en de ideologie achter deze unieke combinatie van nut en genoegen.
Beeld: Buitenplaats Groeneveld aan de Holendrecht tussen Ouderkerk aan de Amstel en Abcoude, Hendrik Tavenier, 1782

Spreker: Gerrit van Oosterom. Gerrit is landschapsarchitect en land-schapshistoricus. Hij onderzoekt buitenplaatslandschappen op een regionale schaal. Boeren op de Buitenplaats vormt het resultaat van zijn promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen dat in het voorjaar van 2022 door uitgeverij Noordboek wordt uitgegeven. Wester-Amstel is één van de vier casussen die Van Oosterom in detail beschrijft. Wij zijn er dan ook trots op dat tijdens deze lezing het eerste exemplaar van zijn boek wordt overhandigd.

Door: Søren Ludvig Movig