Wester-Amstel

Categorieën
News

‘Vogelbos’ kloek voorbeeld van groene kringloop

Nog niet zo lang geleden kwam Aleid Röntgen, die de moestuin op Wester- Amstel mede gestalte geeft, met het verzoek aan de andere kant van de greppel enkele vogelvriendelijke struiken te mogen planten: ,,Mooie bloeiers en goede uitkijkposten voor de insecteneters, die dan de voor onze moestuin schadelijke soorten eruit kunnen pikken.”

Foto (R.Spoelstra): door noeste arboratici ecologisch-verantwoord in de grond geplant...

Søren Movig, de rentmeester van Wester-Amstel, reageerde positief en pakte meteen groot uit. De hele strook voor de houtwal, tot aan de Zuidlaan, werd door een contingent noeste arboratici ontdaan van ongewenst opschot en vooral de braambossen zijn voorlopig verleden tijd. Ook enkele flinke bomen werden omgezaagd, omdat ze op leeftijd waren of gewoon omdat ze Het Licht in de weg stonden.

... en dan toch nog vijftig meter te gaan

Van het Groenfonds van de Provincie Noord-Holland kregen wij groen licht voor de aanschaf van bossages. De gefourneerde 1.000 euro werden benut voor de aanschaf van ecologisch-verantwoorde en vrijwilligers-stimulerende heester families. Om te laten zien dat de tuingroep zeer grondig te werk is gegaan hierbij de uiteindelijke boodschappenlijst:

 

Appelbes (Aronia melanocarpa ‘Viking’), Witte meidoorn (Crataegus monogyna), Rode meidoorn (Crataegus monogyna ‘Pauls Scarlet’), Amerikaanse bosbes (Vaccinium corymbosum), Gelderse roos (Viburnum opulus), Wilde appel (Malus sylvestris) en last-but-not-least: de Zwarte vlier (Sambucus nigra ‘Black Lace’).

Stoere ‘Röntgen’ slaat brug tussen moestuin en nieuwe wildernis

Visueel (R.Vrielink): de gedroomde werktekening in een pril stadium

Uiteraard moest ook de bereikbaarheid worden verbeterd, dus werd Bill Admiraal en Ruud Vrielink, die de infrastructuur op Wester-Amstel gestalte geven, gevraagd een eenvoudige doch stevige brug te bouwen. Gelukkig gooien we op Wester-Amstel nooit iets weg, dus ligt er nu een dijk van een overspanning die The Röntgen is gaan heten, naar Aleid die er waarschijnlijk van vroeg tot laat overheen pendelt, als ze al niet per abuis in haar Vogelbos is blijven slapen.

Fotos (R.Vrielink): (vlnr): waterpas, het hardste hout toch in tweeën en houd je haaks

Foto (R.Vrielink): keurig in de oost/west-zichtas
Foto (S.Movig): voor de eeuwigheid beklonken

Door: Ruud Vrielink