Wester-Amstel

Stichting Vrienden van Wester-Amstel

Stichting Vrienden van Wester-Amstel

Doel en activiteiten

De Stichting Vrienden van Wester-Amstel is opgericht in 1993 met als doel bezoekers uit Amsterdam, Amstelveen, Ouder-Amstel en van ver daarbuiten van  Wester-Amstel te laten genieten. Zij doet dit door de publiekstoegang te verzorgen, door het organiseren van vrijwilligerswerk voor het onderhoud van park en tuinen, door het verhogen van de  bekendheid en toegankelijkheid van Wester-Amstel en door het organiseren van culturele activiteiten, passend bij een historische buitenplaats.

 

De Stichting Vrienden van Wester-Amstel heeft een overeenkomst met de eigenaresse van Wester-Amstel, de stichting J.Ph.J. F Lissone. In deze overeenkomst zijn deze taken en verantwoordelijkheden vastgelegd.

 

Inkomsten en uitgaven

De belangrijkste inkomsten van de Stichting Vrienden van Wester-Amstel bestaan uit de jaarlijkse donaties van haar vrienden. Eenmalige schenkingen, bijdrages van de eigenaresse van Wester-Amstel en gerichte fondsverwervingsacties zorgen voor de overige inkomsten.


Met deze inkomsten worden de activiteiten bekostigd, waaronder de vrijwilligerswerkzaamheden (koffie en thee, jaarlijkse erkentelijkheid), aanschaf van planten en gereedschap, en de diverse publiciteitsuitingen (website, folders, bebording). Bestuurs- en organisatie kosten beslaan minder dan 10% van haar uitgaven. Bestuurders en vrijwilligers krijgen geen vergoeding, anders dan voor gemaakte onkosten. De stichting heeft geen winstoogmerk.

 

Via bijgaande links vind u onze jaarverslagen van de afgelopen jaren:

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018-2019

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2022

Uw jaarlijkse bijdrage of schenking

U kunt de Stichting steunen door vriend te worden of door het doen van een fiscaal aftrekbare, eenmalige of periodieke schenking via bankrekening: IBAN NL82 INGB 0005504361 t.n.v. Stichting Vrienden van Wester-Amstel te Amstelveen.

 

Contactgegevens

Stichting Vrienden van Wester-Amstel
p/a Amsteldijk Noord 55
1183 TE Amstelveen
Email info@wester-amstel.nl

ANBI informatie

 

De Stichting heeft de zgn. ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Schenkingen aan de Stichting zijn daardoor binnen de geldende regels fiscaal aftrekbaar.

 

Naam: Stichting Vrienden van Wester-Amstel

RSIN: 810363070

Bestuur

Het bestuur wordt thans gevormd door:
Søren Ludvig Movig (voorzitter en waarnemend secretaris)
Frits Roest (penningmeester)
Herma de Heer (programmmering, vrienden)
Clasien Slebos (vrijwilligers, rondleidingen)