Wester-Amstel

Categorieën
News

Achter De Schermen

De verleiding is groot om u te verleiden met woordspelingen zoals ‘achter de poort’ of ‘achter de staldeuren’. Maar we willen u vooral vertellen wat er sedert de vorige nieuwsbrief zich heeft afgespeeld op Wester-Amstel dat voor u en voor onze bezoekers van belang is. ‘Onzichtbaar’? Of ‘In de schaduw’? We houden het op ‘achter de schermen’. En daar is veel gebeurd!

Vol trots kunnen we u melden dat ons bestuur inmiddels op volle sterkte is met de benoemingen van Herma de Heer en Frits Roest. Zij stellen zich elders in onze nieuwsbrief aan u voor. Herma richt zich met name op de publieksactiviteiten en de versterking van de band met onze vrienden. Frits neemt de penningmeester-taken over van Joost Terbrack en neemt het uitdijende dossier IT onder zijn hoede. Joost heeft afscheid genomen als penningmeester. Onder grote dankzegging voor zijn cruciale rol de afgelopen twee jaar bij de doorstart van onze vriendenstichting.

 

Iets zichtbaarder voor u zijn de voorzichtige experimenten die wij dit zomerseizoen hebben uitgevoerd met het -weer – organiseren van activiteiten. De twee buitenevenementen in het kader van ‘Amstelveen 24hrs’ waren een doorslaand succes. Onder de gemeenschappelijke titel ‘Schemerend Wester-Amstel’ was er s’ochtends om 7:00 en ‘s avonds om 19:00 een natuurrondleiding en een romantische avondwandeling. Reserveren voor de gratis kaartjes was verplicht. Ons nieuwe digitale reserveringssysteem werkte als Haarlemmerolie: binnen drie dagen waren alle kaartjes weg.

Foto (T.Blades): Herma de Heer en Frits Roest
Foto (C.Slebos): De vroege vogel krijgt de worm, of in dit geval, een uiterst rustige rondleiding door ons park.
Foto (T.Blades): Een romantisch tafereel bij Wester-Amstel, de zon gaat onder en de kaarsen branden.

Ook heeft u wellicht vernomen over onze plannen om weer binnenactiviteiten te organiseren. Die ontwikkelen we in nauwe samenwerking met Beschermers Amstelland. Ook daarover elders in deze nieuwsbrief een uitgebreid bericht.

 

In het park waren – onder auspiciën van de stichting Lissone – deze zomer twee huwelijksceremonies.  Voor onze vrijwilligers een extra stimulans om  Wester-Amstel op haar paasbest te presenteren. Huwelijken vinden we leuk, zij vormen de ‘hoogmis’ van een buitenplaats. De stichting Lissone hanteertj hetzelfde beleid als Groengebied in de haar laatste jaren op Wester-Amstel: het aantal huwelijksceremonies en andere besloten buitenevenementen is beperkt tot maximaal vier per jaar.  Feesten en partijen met elektronisch versterkte muziek na 21:00 zijn niet toegestaan. Daarmee wordt  slijtage van het kwetsbare park en overlast voor buren en overige bezoekers voorkomen.

Tastbare gebeurtenissen speelden zich de afgelopen maanden af achter de grote, groene staldeuren. Hier is  keihard gewerkt door een keur aan  timmermannen, schilders, loodgieters, glazeniers én onze vrijwilligers. Daarmee heeft de koetsenstalling haar oude luister terug, is er een fysieke scheiding tussen het verhuurde kantoorgedeelte en de achterzaal, hebben we nu volwaardige bezoekerstoiletten, en een heuse pantry met ijskast. Ook elders in het gebouw zijn verbeteringen aangebracht. De discussies over de kleurkeuzes ‘dead salmon’ en ‘brassica’ – door onze schilders verbastert tot ‘dooie vis’ en ‘bhaghwan paars’ – zijn met het leggen van de ‘nieuwe’ klinkervloer verstomt.

 

Op de foto’s een paar proefjes van wat u straks bij binnenkomst mag verwachten. Het pronkstuk, de deuren met afbeelding van de hier vroeger gestalde zomerbrik, wordt medio januari geplaatst.

Foto (S.L.Movig): Een multi-getalenteerde vrijwilligster verstelt gordijnen voor de achterzaal.
Foto (S.L.Movig): Toegangsdeur achterzaal. Balken en plinten geschilderd in ‘Bentheimer Geel’, de houten planken in ‘Brassica’ akin ‘Bhagwan-paars’.

Door: Søren Ludvig Movig