Wester-Amstel

Categorieën
News

Achter de schermen (lente 2024)

Huurcontract met MKB Fonds verlengt tot 2030
Eigenaresse stichting Lissone en huurder MKB Fonds hebben het bestaande huurcontract voor Wester-Amstel met 5 jaar verlengd. Dat is belangrijk voor ons, omdat we daarmee de komende jaren door kunnen met de publieke openstelling van Wester-Amstel. Het MKB Fonds heeft zich in meerdere opzichten ontpopt tot waardige opvolger van erfpachter Groengebied Amstelland. Wij zijn blij met ze. U hopelijk ook!

Laadpalen voor onze 17de eeuwse buitenplaats
De derde energietransitie op Wester-Amstel dendert door. Vorige keer berichtten we over de transitie van turf naar steenkool naar aardgas naar elektriciteit. Dit keer gaat het om de rit van paardenkracht via benzine naar elektriciteit. Oftewel, het wagenpark. Daarvoor hebben we nu 4 elektrische laadpalen op de achterplaats.

Foto (S.L. Movig): De vlag blijft hangen!

De laadpalen zijn in de eerste plaats bedoeld voor de medewerkers en bezoekers van onze huurder, MKB Fonds. Maar ook andere bezoekers kunnen hier hun auto opladen. Daarvoor is natuurlijk wel een reguliere laadpas nodig. De maximale laadcapaciteit is nu begrensd op 7.4 KwH. Over enkele maanden wordt de hoofdaansluiting van Wester-Amstel verzwaard. Dan gaat de capaciteit omhoog naar naar 22KwH. Die wordt keurig verdeeld wanneer meerdere auto’s tegelijkertijd opladen.

De keuze voor deze laadpalen is gemaakt op basis van de technische vereisten én esthetiek. De laadpalen zijn bescheiden van formaat, geplaatst in de lijn van de beukenhagen, en uitgevoerd in grachtengroen. Daarmee passen ze keurig binnen het historisch ensemble van Wester-Amstel. Gaat u zelf maar kijken!

Foto (S.L. Movig): Laadpaal in het struikgewas

Met de poten in de modder
Afgelopen januari heeft de firma Zeldenrijk Groenvoorziening de Noordsloot uitgebaggerd. Dat is de scheidingssloot tussen ons en de buren op nummer 56. Om praktische redenen werd een deel van de boomgaardlaan gebruikt als baggerdepot. Die daarmee prompt onbegaanbaar werd voor wandelaars.

Foto (R. Spoelstra): Overleg over de laatste meter

Het idee was dat de bagger na een paar maanden wel voldoende ingedroogd zou zijn. Dan zou deze makkelijk met de schop en kruiwagen weggeschept en afgevoerd kunnen worden. Dat pakte door de aanhoudende regenval helaas wat anders uit. Waarmee een gevleugelde uitdrukking voor de parkvrijwilligers een hele letterlijke betekenis kreeg.

Desondanks gingen ze er geharnast tegen aan. Ze ontdekten gaandeweg net zoveel soorten modder als de Inuït soorten sneeuw. Die vonden hun diverse bestemmingen. Vruchtbare bladaarde belandde op de boomgaard. Vette rivierklei werd bewaard voor dammetjes en dijken. Een laag stuk grond bij de stinzetuin werd opgehoogd met ‘goeie bagger’. Alle andere soorten modder werden gebruikt om een laaggelegen bosvak op te hogen.

Er was geen reden om hooggespannen verwachtingen te hebben over mogelijke archeologische vondsten. Die bleven dan ook beperkt tot de vondst van een gaaf plastic zeepbakje van – vermoedelijk – de familie Olij.

Jaarverslag 2023
Wanneer u dit bericht leest, is ons jaarverslag van 2023 (bijna) vastgesteld door ons bestuur. Die vergadert op 2 juni. We verwachten geen grote verrassingen tussen het schrijven van dit stuk en het bestuursoverleg. We durven het daarom wel aan om u te verleiden met de hoogzwangere openingszin: ‘Het jaar 2023 was een jaar vol leven, van begin tot eind.’ U vindt het vastgestelde jaarverslag via deze link.

‘NextGen’
In het particuliere buitenplaatslandschap wordt heden ten dage gesproken over ‘NextGen’ in plaats van over ‘de volgende generatie’. Over het hoe en waarom van dit taalgebruik tasten we in het duister. Wel kunnen we met tevredenheid vaststellen dat ook Wester-Amstel meedoet aan ‘NextGen’. En wel met de toetreding van Maartje van Tilburg tot het bestuur van Stichting J.Ph.J.F.Lissone, eigenaresse van Wester-Amstel.

Maartje is achterkleindochter van oprichter Ludvig Emil Movig, en achter-achter-achterkleindochter van naamgever Jacques Ph.J.F.Lissone. Zij is de opvolgster in het bestuur van haar vorig jaar overleden moeder Rijkje Cornelia Movig.

Foto (S.L. Movig): NextGen Wester-Amstel

Door: Søren Ludvig Movig