Wester-Amstel

Privacy Protocol

Privacy Protocol

Overzicht 

De Stichting Vrienden van Wester-Amstel legt van haar vrienden, vrijwilligers en relaties gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, en, indien nodig,  bankrekeningnummer, die noodzakelijk zijn voor het contact met hen en voor de inning van de donaties.

Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Uw adres en/of e-mailadres wordt uitsluiten door ons gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen, zoals het innen van de incasso’s of het toezending van informatie, zoals jaarverslagen en nieuwsbrieven. Uw gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld. 

Aan onze bank (ING) verstrekken wij uw gegevens uitsluitend voor de verwerking van door u afgegeven incassomachtigingen.

Onze website is SSL-gecertificeerd. Indien u gebruik maakt van het contact- of aanmeldingsformulier op de website, worden uw gegevens versleuteld verzonden.

Persoonsgegevens 


De stichting SvWA registreert de volgende gegevens van vrienden: 

1. Voorletters
2. Voorvoegsel
3. Achternaam
4. Adres
5. Postcode
6. Woonplaats
7. Telefoonnummer(s)
8. E-mailadres
9. Betaalwijze donatie (zelf overmaken, incasso of anders)
10. IBAN bankrekeningnummer

Deze gegevens zijn door de betrokkenen zelf beschikbaar gesteld, bijvoorbeeld via het aanmeldingsformulier in de folder over de vriendenstichting of op de website.

Van vrijwilligers en relaties worden de volgende gegevens geregistreerd.

1. Voorletters
2. Voorvoegsel
3. Achternaam
4. Adres
5. Postcode
6. Woonplaats
7. telefoonnummer(s)
8. E-mailadres
9. Geboortedatum
10. Geboorteplaats

De stichting registreert de volgende gegevens van relaties:

1.Voorletters
2. Voorvoegsel
3. Achternaam
4.Organisatie
5 Functie/titel
4. Adres
5. Postcode
6. Woonplaats
7. Telefoonnummer(s)
8. E-mailadres

 

Gebruik van de gegevens

De gegevens worden gebruikt voor

– Mailings van de secretaris, de penningmeester of de PR-medewerker aan de opgenomen personen of instanties.
– Het bijhouden van de ontvangen donaties door de penningmeester. Daartoe ontvangt deze een Excel-bestand met de namen en donatiegegevens van de donateurs.
– De jaarlijkse incasso van donaties. Hiertoe wordt in Davilex een incassobestand gemaakt, dat naar de ING-bank gestuurd wordt.
– Het contact tussen de vrijwilligers van de verschillende werkgroepen en de coördinator van de betreffende werkgroep
– De verzekering van vrijwilligers tegen ongevallen en schade
– Aankondigingen van activiteiten per e-mail.

De secretaris en de penningmeester zijn verantwoordelijk voor een adequate en veilige opslag en beheer van de persoonsgegevens.

Opvragen, wijzigen of deleten van uw gegevens

U kunt zich te allen tijde wijzigingen en/of afmeldingen doorgeven. Ook kunt u inzage vragen in de persoonsgegevens welke van u zijn geregistreerd. U doet dit door het zenden van een bericht aan de secretaris. De contactgegevens van de secretaris zijn:

Stichting Vrienden van Wester-Amstel
p/a Amsteldijk-Noord 55
1183 TE Amstelveen
E: secretaris@wester-amstel.nl