Wester-Amstel

Categorieën
News

Jaarverslag 2020 en vooruitblik

Afgelopen jaar was een bijzonder jaar. Hoe vaak heeft u dat inmiddels gelezen? Voor Wester-Amstel was dit niet enkel het gevolg van de Corona-crisis. Ons jaarverslag  met bijbehorende jaarrekening kunt u lezen via deze link.

 

Hier een kort overzicht: 

Op 1 januari maakte MKB Fonds Beheer als nieuwe huurder haar entree op Wester-Amstel. Groengebied Amstelland vertrok na 31 jaar gebruiker en beheerder te zijn geweest. Het beheer werd weer overgenomen door eigenaresse Stichting J.Ph.J.F.Lissone. Onze Vrienden-stichting maakte een doorstart. En het zwaartepunt van onze activiteiten bewoog zich van binnen naar buiten. De openstelling van park en tuinen en de vrijwilligersactiviteiten hier stonden centraal. De zomer bracht ons een record hittegolf, nadat er al maanden geen regen van betekenis was gevallen.

Park en tuinen werden in 2020 méér bezocht dan ooit tevoren. Onze tuin- en parkvrijwilligers waren actiever dan ooit, mét respect voor alle corona-maatregelen. MKB Fonds en Lissone vonden verrassend snel hun nieuwe plek en rol. En ‘Maxima’ bracht redding door het pompen van Amstelwater naar de greppels in ons park. Ondertussen werden huis, tuinen en park verder verfraaid. Het credo ‘Wester-Amstel wordt steeds mooier’ werd wederom waargemaakt.

Foto B. Admiraal: Maxima staat klaar voor een duik

Het credo ‘Wester-Amstel wordt steeds mooier’ werd wederom waargemaakt. Het was een goed jaar voor Wester-Amstel en daarmee voor onze stichting ‘Vrienden van Wester-Amstel’.

 

Vooruitblik 2021 
In het jaarverslag 2020 vind u ook een vooruitblik van de geplande activiteiten dit jaar. Natuurlijk zijn deze inmiddels in volle gang. Hier een overzicht en een kleine update van alle activiteiten vóór en achter de schermen. Zo maken we Wester-Amstel nóg mooier. Voor ú en onze bezoekers:

Foto J.Schepers: ‘21, 22, 23…’
 • De tuingroep heeft inmiddels het rozenmedaillon vóór het huis grondig gerenoveerd. Ook de siertuin is onder handen genomen. De realisatie hiervan is mogelijk gemaakt met de verkoop van produkten door onze tuin-vrijwilligers
 • De parkgroep werkt hard aan de vervanging van het kleine bruggetje bij de vijver. Het natte voorjaar heeft tot vertraging geleid, maar we hopen dit bruggetje aan het begin van de zomer in te kunnen wijden.
 • De werkgroep publiciteit werkt aan vervanging en verfraaiing van de bebording, het uitgeven van een nieuwe vriendenbrochure, en het toevoegen van nieuwe functionaliteit aan de website.
 • Daarnaast wordt door het bestuur gewerkt aan de volgende zaken:

  • Programmering binnen-activiteiten in het winterseizoen, in samenwerking met Stichting Beschermers Amstelland.
  • Jawel, u leest het goed! De stichting Lissone gaat de benedenruimte in het achterhuis, ná de geplande verbouwing, weer beschikbaar stellen voor publieksactiviteiten. Er zal de komende jaren ruimte zijn voor het houden van lezingen, concerten en andere bijeenkomsten. Omdat er ook inkomsten gegenereerd moeten worden met commerciële verhuur, is er helaas geen ruimte voor (langdurige) exposities zoals voorheen.
  • Opzetten van speciale vriendenactiviteiten en werving nieuwe vrienden. Zodra de Corona-beperkingen zijn opgeheven, willen wij speciale activiteiten voor onze vrienden gaan organiseren. Nu nog in de pen, u wordt hier apart over geïnformeerd.
  • Verdere planvorming voor een nieuw te bouwen Oranjerie, in samenwerking met Stichting Lissone. De berging in de tuin loopt op haar laatste benen. Een Oranjerie moet de berging vervangen, ruimte bieden aan onze vrijwilligers, en een ontvangstruimte bieden voor onze bezoekers en voor bijeenkomsten. Dit is een traject dat meerdere jaren zal vergen.
  • Fondsverwervingsactiviteiten: voor dit jaar gaan we fondsen verwerven voor onder andere een nieuwe picknicktafel bij de vijver. Voor het jaar erop komen we met een adoptie-plan voor onze nieuwe bomen in de boomgaardlaan.
  • Bestuurs- en vrijwilligerswerving. En natuurlijk gebeurd alles niet vanzelf. We hebben goede bestuurders en vrijwilligers nodig voor al het bovenstaande. In onze volgende nieuwsbrief denken we twee nieuwe bestuurders aan u voor te kunnen stellen! En ook op het vrijwilligersvlak zoeken we nog versterking voor alle activiteiten zoals hier boven beschreven.

  Wat doen we niet?

  • Jammer, maar onvermijdelijk: de grote publieksevenementen Plantenruilbeurs, Amstellanddag, en Open Monumentendagen gaan dit jaar, wederom wegens corona, niet door. Volgend jaar beter!

  Door: Søren Ludvig Movig