Wester-Amstel

Categorieën
News

Vrienden van Wester-Amstel Stichting: Veranderingen & Plannen

In onze nieuwsbrief van 2019 kondigden we ‘Vrienden van Wester-Amstel 2.0’ (VWA) aan, onze geuzentitel voor de transitie naar het post-Groengebied Amstelland tijdperk. Het zwaartepunt van de vriendenactiviteiten verschuift ‘van binnen naar buiten’. Daarvoor zijn inmiddels belangrijke stappen gezet.

 

De eerste stap bestond uit een wisseling van de wacht. Het oude bestuur met voorzitter Robert Reiners Folmers, secretaris Henk Blok en penningmeester Henny Van Oorschot is afgetreden. Ze droegen onze stichting in optima forma over aan het nieuwe bestuur, bestaande uit Søren Ludvig Movig, Joost Terbrack en Els Hulsing. We zijn in het bijzonder Henk Blok erkentelijk voor zijn bereidheid om de vriendenadministratie nog tijdelijk bij te houden.

 

Onze stichting had een overeenkomst met Groengebied Amstelland die de taken en bevoegdheden van onze stichting regelde. Deze overeenkomst is vervangen door een vrijwel identieke overeenkomst met de stichting J.Ph.J.F. Lissone, de eigenaresse van Wester-Amstel.

 

De statuten van onze stichting zijn gemoderniseerd. In de doelstelling komt de rol van de stichting bij het instandhouding en openstelling van de tuinen en het park nu expliciet naar voren. De volledige doelstelling luidt nu:

 

  • Het bevorderen van vrijwilligerswerk ten gunste van Wester-Amstel;Het organiseren van sociaal-culturele en educatieve activiteiten, concerten, excursies, tentoonstellingen, open dagen, lezingen, cursussen en dergelijke;
  • Het vergaren van fondsen en het beschikbaar stellen van fondsen ten gunste van Wester-Amstel;
  • Het bevorderen van tuincultuur in het historische park en de tuinen van Wester-Amstel door middel van het faciliteren van publieke toegang en het uitvoeren van kleinschalig onderhoud en bebouwing door vrijwilligers;
  • Het uitvoeren van activiteiten die door het bestuur betiteld zijn als bruikbaar of bevorderlijk daarvoor.
Een nieuw koffiezetapparaat voor onze ​vrijwilligers en gasten stond met stip op één.

Het nieuwe bestuur heeft drie prioriteiten voor 2020:

 

#1: Het voorzien in veilige en prettige werkomstandigheden aan onze vrijwilligers. – Dat begint bij het zorgen voor goede koffie en thee. Niet langer koffie uit de automaat van het Groengebied! Het zorgen voor slecht weer accommodatie, goed gereedschap, en veilige werkomstandigheden behoort ook tot de basisbehoeftes. En dan zijn er natuurlijk vele ‘zachte’ factoren die ervoor moeten zorgen dat iedereen het naar zijn zin heeft.

 

#2: Het zorgen voor een gastvrij en veilig onthaal van bezoekers. – Het is een hoop geregel voordat onze poort open kan voor een welkom onthaal. Doordeweeks helpt onze huurder bij het openen en sluiten van de poort. In het weekend en op feestdagen zorgen onze vrijwilligers hiervoor. Specifieker, onze ‘poortwachters’, over wie u verderop in deze nieuwsbrief kunt lezen.

 

#3: Onze vrienden. – Het onderhouden en versterken van onze band met u, als vriend van Wester-Amstel, is essentieel voor de toekomst van Wester-Amstel. Uw betrokkenheid, en uw financiele bijdrage, helpt ons direct. Het helpt ook bij het zichtbaar maken van het belang van een publiek-toegankelijk Wester-Amstel voor het Amstelland en Amsterdam.

 

​Naast deze prioriteiten liggen er een aantal andere taken. Zo werken we aan een verbreding van het bestuur, een beleidsplan voor de komende jaren, en verbeterde (digitale) communicatie.