Winterprogramma 2017-2018  Wester-Amstel Literair/lezingen

 

Alle lezingen beginnen om 15.00 uur.

Toegangsprijs € 8,50,  donateurs € 6, kinderen t/m 12 jaar gratis

Reserveren is mogelijk door een e-mail te sturen naar literair@wester-amstel.nl

 

 

Zondag 8 oktober .

 

Een strandjutter vertelt

 

Wim Kruiswijk, strandjutter en schrijver van het boek Flessenpost, komt vertellen “hoe het zo gekomen is” en wat hij aan wonderlijke en soms heel oude, of heel kostbare zaken in het zand heeft gevonden. Ook weet hij van de door hem verzamelde dingetjes zoals plastic sluitertjes, of wattenstokjes, kleine kunstwerken te maken. Hopelijk vertelt hij ook het avontuur van de badeendjes!

 

  

Zondag 12 november

 

Eline Vere en Couperus

 

 

Annemarie de Bree, kunsthistoricus, komt vertellen over Couperus’ boek Eline Vere, waarvan Couperus zelf zei: “…. in welk een onartistieke bui Eline Vere geschreven is…”

In 2016 kwam het boek Couperus, een leven uit, geschreven door Rémon van Gemeren. Hij vertelt, na het verhaal van Annemarie de Bree, nog een en ander over het leven van Couperus. Daarna is er de mogelijkheid u in te schrijven voor een Couperuswandeling door Den Haag.

 

 

Zondag 10 december

 

Multatuli

 

Eric Roothaan, oud-docent, is vrijwilliger bij het Multatulimuseum en weet daardoor uiteraard veel over het leven en de werken van Multatuli (1820-1887). Daar waar wij niet verder komen dan de Max Havelaar (Saïdja en Adinda) en Woutertje Pieterse (“Juffrouw Laps, u bent een zoogdier!”), heeft hij nog wat meer noten op zijn literaire zang. En die gaat hij ons hopelijk allemaal laten horen!

 

 

Zondag 14 januari

 

Theatergroep Plankgas over de vrouwen van Willem van Oranje

 

In het nieuwe jaar gaan we terug naar een oudere tijd: die van Willem van Oranje (1533-1584). Die heeft vier vrouwen versleten, of kan je dat niet zo zeggen? En heeft hij echt gezegd nadat hij dodelijk was verwond: “Mon dieu, mon dieu, ayez pitié de moi et de mon pauvre peuple”?

Theatergroep Plankgas is een groep die begonnen is “tussen de schuifdeuren” en daar graag nog steeds mag spelen. Zij brengen het verhaal op de planken van een voorvader van onze eigen Willem-Alexander. Hoe was deze man? En hoe zat dat met die vrouwen?

  

  

Zondag 11 februari

 

Documentaire over De Stijl

 

Documentaire Krabben aan de verf  over de restauratie van een museumwoning met werk van Theo van Doesburg, een van de leden van kunststroming De Stijl.

Vorig jaar vierden een aantal musea het honderdjarig bestaan van De Stijl. Deze groep werd ruim honderd jaar geleden opgericht door Piet Mondriaan en Bart van der Leck. De documentaire wordt onder meer ingeleid door Mariël Polman, kleurspecialist van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.


 

 

Zondag 11 maart

 

Hannie Michaelis

 

De oorlogsdagboeken van Hanny Michaelis - de vrouw die u waarschijnlijk beter kent als de voormalige echtgenote van Gerard Reve - zijn bijzonder interessant om te lezen. Zij zat toen nog op het Vossiusgymnasium en beschreef niet alleen de toestand van Nederland in de oorlog, maar ook het gewone jongemeisjesleven in die tijd. Nop Maas heeft deze dagboeken doen uitgeven in twee delen, "Lenteloos voorjaar" en "De wereld waar ik buiten sta", en komt daarover vertellen. Ook haar gedichten komen aan bod.

.

 

 

 

Winterprogramma 2016-2017  Literair/lezingen

 

9 oktober

In de week van de “invasieve exoten”, zoals bijvoorbeeld de tijgermug, de reuzenberenklauw, de Japanse duizendknoop en de Amerikaanse rivierkreeft, in juni gaf Wilfred Reinhold een lezing over het al of niet gewenst zijn van deze niet-inheemse planten en dieren en besprak hij hoe we kunnen voorkomen dat zij onze eigen soorten verdringen.

 

Deze lezing komt hij nu op Wester-Amstel geven, met eventueel een korte rondleiding door ons park. 

 

 

13 november

Pieter Veenboer, voormalig leraar en schooldirecteur, heeft zich verdiept in leven en werken van de Russisch-Amerikaanse schrijver Vladimir Nabokov (1899-1977).

 

Hij zal ingaan op diens beroemdste of beruchtste boek, Lolita, maar kan behalve over Lolita, ook veel vertellen over de andere boeken en het leven van de schrijver.

 

 

11 december

Onlangs is een bijzonder boek over Amsterdam-Noord verschenen: De magie van het IJ, door Aafke Steenhuis. Het beschrijft de historische, geografische, economische en hedendaagse aspecten van Amsterdam-Noord, maar bevat ook gesprekken met bewoners, beleidsmakers, creatievelingen en persoonlijke verhalen over de woning van de schrijfster:

 

het voormalige Gemeentehuis van Nieuwendam. Het boek is verlucht met tekeningen van haar hand. De schrijfster komt vertellen over haar boek en zal ongetwijfeld ook een aantal tekeningen laten zien.

 

 

8 januari

Art Nouveau is de Franse en Belgische versie van Jugendstil, een stijl die ontstond voor het begin van de twintigste eeuw in verschillende landen onder verschillende namen.
De Art Nouveau heeft maar een korte, maar zeer interessante periode bestaan: vanaf circa 1893, toen in Brussel het eerste Art Nouveauhuis gebouwd werd door Victor Horta, tot ongeveer 1914 toen de eerste wereldoorlog uitbrak.

 

Tussen de steden Brussel, Nancy en Parijs bestonden subtiele stijlverschillen.
Ingrid Groen heeft Kunst- en Cultuurgeschiedenis gestudeerd en is gespecialiseerd in de verschillende periodes rond de vorige eeuwwisseling, dus rond 1900. Zij zal tevens vertellen hoe deze Art Nouveauperiode uiteindelijk overging in de Art Deco.

 

 

12 februari

De ‘Goldbergvariaties’ is één van Johann Sebastiaan Bach’s meest bijzondere werken. Uitgangspunt is een gracieuze aria, met daarop een groot aantal variaties, verdeeld in tien groepen van drie. De derde van elke groep is negen keer een canon, waarbij de afstand van de stemmen tot elkaar steeds toeneemt.

 

Pianodocent Pieter Bas Huygen komt vertellen over met name de canons, laat stukken horen en speelt zelf delen om een en ander te verduidelijken.

 

 

12 maart

Beth Haim (Hebreeuws voor 'Huis des Levens') is een Portugees-Israelitische (Sefardische) begraafplaats in Ouderkerk. Het is de oudste Joodse begraafplaats van Nederland en er zijn veel beroemde personen begraven.

 

Ton van Noorden en Ruud Stiekerman van de Historische Vereniging van Ouder-Amstel komen vertellen over Beth-Haim en afbeeldingen ervan in de 17e en 18e eeuw.