Wilt u exposeren op Wester-Amstel?

De exposities voor 2018 zitten vol.

Inschrijven voor 2019 kan vanaf 1 januari 2018. Een deel van de inschrijvingen is gereserveerd voor bijzondere gasten.


Voorwaarden voor het houden van een expositie

De grote belangstelling voor onze expositieruimte heeft ons doen besluiten, in overeenstemming met de doelstelling van de Stichting, deelname alleen mogelijk te maken voor donateurs van de Stichting, die binnen de regio wonen (40 km). Om zoveel mogelijk aanvragers een kans te geven, koppelen we al jaren een schilder/graficus met een beeldhouwer/keramist/sieraad-/glasontwerper.
Er is geen mogelijkheid tot groepsexposities; maximaal kunnen 3 personen tezamen exposeren.


Aanmelding kan alleen indien u donateur bent onder vermelding van het inschrijfnummer van het donateurschap. Een inschrijfformulier wordt u dan toegestuurd.

- Aanmelding dient schriftelijk te geschieden aan ondergetekende, vergezeld van een CV en een aantal foto’s van het te exposeren werk.
- Daarna volgt een intake-gesprek met leden van de werkgroep.
- Het inschrijfgeld bedraagt € 150 per exposant. In geval van een solo-expositie € 250.
- De exposities zijn geopend van vrijdag t/m zondag van 11.00 uur tot 16.30 uur.
- Men moet tijdens de expositie zelf aanwezig zijn, in de weekeinden minimaal met 2 personen in verband met de veiligheid en het bedienen van het alarm.
- De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid t.a.v. het geëxposeerde werk; men dient zelf voor een verzekering zorg te dragen. 


Overige informatie

Een ophangsysteem voor schilderijen is aanwezig, voor de beelden zijn 14 sokkels en 2 vitrines met verlichting beschikbaar. U krijgt 5 kleuren posters op A3 formaat en 15 flyers op A5 formaat. Een foto van uw werk wordt in overleg daarin verwerkt. Na de selectieronde, vindt in het najaar een kennismaking plaats met uw mede-exposant en leden van de werkgroep tentoonstellingen. Voor overige details verwijzen wij naar de nog door u te tekenen overeenkomst.


Namens de leden van de werkgroep exposities,

Ienke Damsté
bestuurslid/coördinator exposities
Kranenburg 26
1083 JM Amsterdam
T 06 20 07 99 98
exposities@wester-amstel.nl